6 Prostych sposobów na zmotywowanie pracownika

Traktujesz własnych zatrudnionych świetnie, płacisz im wypłatę, udzielasz im płatnych urlopów oraz oferujesz ponadplanowe dodatki. Pomimo tego, z któregoś względu nie dają z siebie wszystkiego. Przychodzą do pracy na czas, robią co do nich należy ale ich postawa i efekty nie są zadowalające. Wtedy doznajesz olśnienia. Twoim zatrudnionym brakuje podstawy dobrej etyki pracy: motywacji.

Aby pracownicy z uśmiechem przechodzili do własnych zadań, rezultatem czego będą lepsze wyniki ich działań, sprawdź sześć sugestii, które pomogą Ci zmotywować pracowników.

1. Najważniejszym środkiem na zmotywowanie zatrudnionych jest sprawienie, aby odczuwali, iż ich profesja jest niezwykle ważna. Ostatnie badania potwierdzają, iż praca, dzięki której czuje się sens będzie należycie wynagradzana. Idealnym sposobem na to jest ustalenie celów i wizji swojej firmy a także zobowiązanie pracowników do realizacji postanowień.

2. Życzliwa komunikacja i wydajne dzielenie się wiadomościami ze swoimi zatrudnionymi, aby mieć wyraźny obraz tego w jakim kierunku podąża firma. To gwarancja na to, że będą podejmowane stosowne decyzje na podstawie bieżącej sytuacji.

3. Każdy zatrudniony winien mieć wyznaczone indywidualne cele powiązane z podjętym stanowiskiem. Nie wystarczy jedynie określenie obowiązków, każdy musi pozostać poinformowany zarówno o przewidywanych skutkach. Przez określenie ról i oczekiwań, pracownicy będą szczegółowo wiedzieć czego wymaga od nich firma.

4. Nadzorowanie wyników, lecz nie w ten sposób by kogokolwiek obarczać. Adekwatna komunikacja powinna odbywać się na rozmowie, aby pracownik wiedział co wyszło nie tak i w jaki sposób poprawić sytuację.

5. Budowanie zespołów, w których ludzie będą sobie ufać i nawzajem się motywować. Poprzez to umożliwi się im nieco niezależności w niezależnym zarządzaniu.

6. Uznanie jest nadal mocnym motorem do działania. Żeby zatrudniony jak najlepiej wykonywał swoją pracę, trzeba pozwalać na skuteczne pochwały za spełnione cele.

Gdy pracownik ma zapewnione odpowiednie warunki, wypowiedzenie umowy o pracę jest rzadkością.

Share This Post

site by bcz