Co uczynić przed zatrudnieniem pracownika?

Kiedy jeden z pracowników odejdzie z firmy, trzeba znaleźć wykwalifikowaną osobę, która przejmie jej obowiązki. W ciągu procesu aplikacji trzeba będzie ocenić charakter i cechy wszystkich pretendujących kandydatów w celu ustalenia, który z nich jest najodpowiedniejszy na nowe stanowisko.

Trzeba być roztropnym przy wyborze. Jeżeli popełni się błąd w ciągu toku rekrutacji, możliwe iż będziesz zmuszony do pracy z zatrudnionym, który okaże się mniej wykwalifikowany jak to się z początku wydawało.

Pamiętaj, że możesz zostać pozwany za bezprawne zakończenie umowy po nagłym zwolnieniu zatrudnionego z pogwałceniem jego praw. Jeśli chcesz utwierdzić się, że dana osoba nie spowoduje dla Ciebie kłopotów warto, aby postępować odpowiednio z poniższymi wzmiankami.

1. Spytaj go, czego oczekuje od Ciebie. Uposażenie jest ważnym zagadnieniem dla obu stron, wskutek tego należy upewnić się, że warunki umowy będą jasne. Jeśli kandydat oczekuje zbyt wiele, można zwyczajnie odrzucić jego wniosek.

2. Sprawdzenie wiarygodności danych w CV. Ważne jest sprawdzenie czy informacje zawarte w CV są autentyczne.

3. Podpisz umowę o pracę. Ten pisemny dokument reguluje różne sprawy, takie jak honorarium za nadgodziny i politykę firmy. Na przykład zaplanowałeś zwolnić zatrudnionego, gdyż dopuścił się on wykroczeń tzw. zwolnienie dyscyplinarne. Jeżeli pozwie Cie on o bezprawne zakończenie umowy, dokument ten może być dowodem na zgodę zatrudnionego na warunki zatrudnienia.

Share This Post

site by bcz